Vannet stenges på Kongskogen tirsdag 26. juni fra klokken 09.00 til 16.00. Dette må gjøres på grunn av at anboringsklammer til en felles stikkledning må byttes.

Kartet nedenfor viser området hvor vannet stenges.Kartutsnitt