torsdag 26. januar 2017, klokken 09.00 - 16.00

Vannet stenges grunnet reparasjon på vannledning.