mandag 23.01.2017, fra klokken 12.00 - 19.00.

Vannet stenges grunnet reparasjon på vannledning.