torsdag 16. mars 2017, klokken 09.00 - 21.00.

Vannet stenges i deler av Tords vei grunnet arbeider på vannledningen.