torsdag 15. juni 2017, klokken 09.00 - 15.00

Vannet stenges grunnet reparasjoner på vannledning.