onsdag 15. mars, klokken 09.00 - 15.00

Vannet stenges i deler av Fjellveien grunnet arbeider på vannledningen.