mandag 22. mai 2017

Det har oppstått en akutt vannlekkasje i området Arnestad skole, Stordammen skole og Øvre Elnes vei. Vi må derfor stenge vannet i dette området umiddelbart i dag for å utbedre skaden.