Tilbakemelding om vann og avløp i Asker kommune

1. Vi håper du deltok på Semiaden og besøkte standen vår, Vannposten. Hva synes du om aktivitetene der?
2. Lærte du noe om vann og avløp på standen som du ikke visste fra før?
3. Hva kunne du tenke deg å få mer kunnskap om når det gjelder vann og avløp?
4. Hva er din alder?
5. Kunne du tenke deg å være med i et innbyggerpanel for å gi innspill til hvordan vi kan forbedre vann- og avløpstjenestene i Asker kommune?

 

Tusen takk for at du hjelper oss til å bli bedre!