Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vannmåleravlesning 2020

Kort fortalt

Har du mottatt et vannmålerkort i posten, må du lese av vannmåleren din. Frist for avlesning var opprinnelig 10. desember, men nå du kan registrere målerstanden helt fram til 24. desember 2020!

Har du fått et brev om at vannmåleren din allerede er lest av (fjernavlest), trenger du kun å kontrollere målernummer og målestand mot informasjonen i brevet.

Mottatt et målekort?

Dersom du har mottatt et målekort, kan du registrere målestanden på tre ulike måter:

Digitalt: Du kan scanne QR-koden på vannmålerkortet og komme direkte til registreringen. Du kan også registrere målerstanden her:

Registrering av målerstand 

Telefon: Ring 21 95 29 18 og følg veiledningen du får.

Post: Skriv ned målerstanden på kortet, signere og returnere per post. Husk å skrive på telefonnummeret ditt.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Er du usikker og har noen spørsmål du ønsker svar på før du registrerer målerstanden, prøv "Ofte stilte spørsmål om vannmåler".

Du kan også ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller e-post

Beregning av vann- og avløpsgebyret

Vann- og avgiftsgebyret beregnes ut fra to faktorer, 1) abonnement/fastledd og 2) variabelt beløp basert på forbruk. Les mer om beregning av vann- og avløpsgebyrene i Asker.