Beskytt drikkevannet

Alle er velkommen ut i Askers skog og mark, men vær ekstra varsom når du skal ferdes ved eller i nærhet til drikkevann. Planlegger du friluftsaktiviteter ved en drikkevannskilde er det nemlig spesielle regler som gjelder.

Regler for aktivitet ved drikkevann
Følg reglene som gjelder ved aktivitet i og rundt drikkevann Foto: Asker kommune

For å redusere forurensning er det en rekke aktiviteter som er forbudt i vann og vassdrag som er drikkevannskilder, og i områdene rundt dem. 

Askers innbyggere får vann fra tre ulike drikkevannskilder:

Sandungen - vår drikkevannskilde i sør

I Asker har vi to vann med navnet Sandungen. Store Sandungen i Vestmarka er ikke lenger drikkevannskilde, mens Sandungen sør i Asker forsyner fastboende samt en rekke hytter med vann i områdene Sætre, Klokkarstua, Verket og Holmsbu/Rødtangen.

Sandungen har tilfredsstillende vannkvalitet og vannet blir renset på en god, enkel og bærekraftig måte.

Området rundt Sandungen benyttes av mange til friluft og rekreasjon, som gjør den sårbar og utsatt for forurensning fra menneskelige aktiviteter.

For å unngå store investeringer i nye renseløsninger, må vi ta vare på vannet og tilhørende nedbørsfelt. Et nedbørsfelt (også kalt vanntilsigsområde, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er et landareal som bidrar med vann til en vannkilde, der for eksempel nedbør som faller i det området potensielt kan dra med seg forurensning.

Det betyr at det er nødvendig med noen begrensinger (og forbud) på hva du kan gjøre av aktiviteter i og rundt vannet:

Regler for aktivitet ved Sandungen

  • Bading er forbudt.
  • Det er båndtvang 0-50 meter fra vannet.
  • Ferdsel med hest er forbudt 0-50 meter fra vannet.
  • Det er forbudt med ferdsel i båt og bruk av kano.
  • Bålbrenning og telting er forbudt 0- 100 meter fra vannet.
  • Tømming av avfall er forbudt.

Se hva drikkevannsforskriften sier om hva som er tillatt og ikke i nærhet til drikkevannskilder.

Meld fra ved bekymring om forurensing

Som vannverkseier er Asker kommune ansvarlig for at vannkilden er sikret mot forurensing fra nærområdene.

Oppdager du forurensning eller vurderer at det er fare for forurensning, ta kontakt med , eller ring oss på 66 70 00 00. eller send melding via Meld feil.

Drikkevannskvalitet i Asker

Vi tar jevnlig prøver av vannkvaliteten for å sikre innbyggerne rent vann i springen. Sjekk resultatene av vannprøvene i ditt område.