Elsparkesykler tas inn for vinteren

Asker kommune har i samarbeid med Ruter og Tier blitt enige om at syklene tas inn denne vinteren.

Illustrasjon av elsparkesykkel

Vinteren har festet grepet i Asker, og vær og føreforhold gjør at el-sparkesyklene blir lite brukt.

Asker kommune har i samarbeid med Ruter og Tier blitt enige om at syklene tas inn denne vinteren. Alle sparkesykler samles inn i løpet av første halvdel av januar.

Asker kommune vil bruke vinteren på å planlegge og gjennomføre fysiske tiltak for ytterligere å justere og forbedre parkeringssonene for sparkesyklene.

Hver femte innbygger benytter elsyklene

Tier er selskapet som har ansvar for daglig drift av syklene. Fra elsparkesyklene ble lansert i juli og ut 2021 har Askers innbyggere kjørt mer enn 80.000 turer.

Landssjef i Tier Norge, Morten Askeland, mener dette er svært gode tall for en første sesong sier. 

– Vi ser at vi i Asker nå har over 10.000 unike brukere, noe som tilsvarer at omtrent hver femte eller sjette innbygger i områdene der syklene er utplassert, har benyttet seg av disse.

Syklene tilbake i februar eller mars

Avhengig av vær- og føreforhold planlegges det for en gradvis utplassering av sparkesyklene fra månedsskiftet februar/ mars.

I løpet av april er trolig alle syklene igjen i drift.