Nå tar vi bilder av veiene

Hvis du ser denne i bilen i sommer, kjører den på oppdrag for Asker kommune for å ta bilder av alle veiene.

Bil med stort kamera på taket
Denne bilen blir å se i Asker kommune i sommer. Den tar bilder av veiene slik at vi raskt kan vurdere veistandarden. Foto: Terratec AS

Asker kommune er en storkommune og har mange kilometer vei å drifte. I dag har vi ikke bilder av hele det kommunale veinettet, derfor går vi i gang med en registrering av veiene denne sommeren.  

Gir god oversikt over veinettet 

Målet er å få en god oversikt over veitilstanden og objekter langs veien for å skape et effektivt og forutsigbart driftsarbeid. Det vil bidra til mindre reising for ansatte i kommunen og mulighet til umiddelbar informasjon om veistandard. 

Vi skal ta 360-graders bilder slik at vi kan navigere oss rundt i kartet (som i Google maps). Objekter som skilt eller rekkverk vil opgså registreres. 

Data som samles inn med målesystemene benyttes til å registrere omfang og plassering av veiteknisk utstyr, samt tilstand og skader på veidekket.

registreringen er en del av et større digitaliseringsarbeid.

Bildene tas sommeren 2022

Asker kommune har innhentet Terratec AS til arbeidene med 360-graders fotografering og registrering av veidata langs hele veinettet.  

Bilen vil være ute og fotografere i Asker kommune i uke 28, 29 og 30.

Registreringen utføres med kjøretøy påmontert kamera og laserskannere.

Langs kjørevei vil arbeidene følge normal trafikk, mens registrering på gang- og sykkelvei utføres tilpasset lav hastighet og følger godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Hvis du har spørsmål knyttet til denne aktiviteten kan du rette dem til Innbyggerservice.

Personvernet er ivaretatt

Personvern og informasjonssikkerhet
Bilder av enkeltpersoner og bilder er personopplysninger som skal behandles i tråd med personvernregelverket. Asker kommune har rutiner for å sikre at behandling av personopplysninger skjer på en lovlig og sikker måte. Vi har en avtale med leverandøren, Terratec AS, som beskriver hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt.

Bildematerialet som blir tatt opp blir gjennomgått for å sikre at alle personer og kjøretøy som kan gjenkjennes blir sladdet. Råmaterialet blir slettet, mens bildematerialet som er sladdet gjøres tilgjengelig for veiforvaltningen internt i Asker kommune.