Vårfeiing av veiene

Feiing av hovedsykkelveinettet lags de kommunale veiene er nå ferdig. Vårfeing vil være ferdig i starten av mai.