Det blir redusert fremkommelighet i Trettestykket på Borgen i uke 38, 39 og 40 på grunn av asfaltering og nytt fortau.

Ny asfalt og utvidelse av fortau

Vi reasfalterer veien og bygger bredere og høyere fortau for å bedre trafikksikkerheten i området.

Redusert fremkommelighet

Fortauet vil være stengt når nytt fortau bygges. Dette er planlagt og bli gjennomført i høstferien (uke 40). Men avvik kan forekomme.

Vegetasjon som vokser ut over din eiendomsgrense må fjernes

Har du vegetasjon som går utover egen eiendomsgrense, ber vi om at du fjerner dette. Vi må fjerne vegetasjon på offentlig veigrunn, som er til hinder for oppgradering av veien.

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det ikke vokser ut på offentlig veigrunn. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i  § 31 i Vegloven..

 Les mer på våre sider om trafikksikkerhet. Der finner du også en brosjyre med lovtekst og mer detaljer om når du må klippe hekker og busker på egen eiendom.

Vi beklager ulemper med veiarbeidet i perioden dette pågår. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling.