Vi satser på trafikksikkerhet for våre innbyggere og er nå godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk.

Bilde fra utdelingen
Fra venstre: Mari Gabrielsen, samferdselsansvarlig i Asker kommune, Yngve Kristoffersen, trafikksikkerhetsansvarlig i Asker kommune, Unni Knutli i Trygg trafikk, Knut Tønnes Steenersen i trafikksikkerhetsutvalget i Akershus fylkeskommune, Lene Conradi, ordfører i Asker, Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk i Asker kommune

Systematisk arbeid for tryggere lokalmiljø

8. mai 2017 mottok ordfører Lene Conradi godkjenningsskiltet fra Trygg Trafikk, som bevis på at Asker kommune er en Trafikksikker kommune.

Gjennom vår trafikksikkerhetsplan, med hovedmål om å hindre at ulykker skjer og redusere konsekvensene av ulykker, har Asker i lang tid prioritert trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhet berører alle kommunens innbyggere og ansatte, rett og slett fordi vi alle er trafikanter.

Må oppfylle Trygg Trafikks kriterier

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene skal jobbe for å sette trafikksikkerheten på dagsorden. Les mer om kriteriene for å bli Trafikksikker kommune hos Trygg Trafikk.

Som en del av godkjenningen ble også alle Asker kommunes skoler og barnehager evaluert og godkjent. De måtte da sende inn rapporter med beskrivelse av hvordan de skal jobbe med trafikksikkerhet, og hvilke rutiner de har for turer i skolens eller barnehagens regi.