I perioden juni-august skal Bane NOR bygge "samtidig innkjør" på Heggedal stasjon. Dette medfører perioder med økt trafikk og støyende arbeider. Fra 1. juli til 16. august blir det buss for tog mellom Asker og Spikkestad.

Arbeid med forberedelser og rigging startet rundt 20. juni.

Mesteparten av arbeidene gjennomføres i perioden 1. juli til 16. august. I dette tidsrommet blir det alternativ transport med buss for tog mellom Asker stasjon og Spikkestad.

Arbeidet blir i hovedsak utført på dag- og kveldstid fra mandag til lørdag.

Se mer informasjon hos Bane NOR.