Lensmannslia blir stengt for gjennomkjøring tirsdag 14. november fra klokken 09.00 til onsdag 15. november ca klokken 13.00.

For å koble på vann og avløpsledninger til nytt boligprosjekt på Søndre Bondi, må Lensmannslia stenges for gjennomkjøring. Adkomst til kontorbyggene vil holdes åpne.