Fra 1. januar 2017 er det nye regler for parkering. Feilparkering blir dyrere, og elbiler kan ikke lenger parkere gratis overalt.

Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, som gjelder fra 1. januar 2017. En av de største endringene er innføring av parkeringsavgift for elbiler. Forskriften gir imidlertid kommunene adgang til å gi betalingsfritak for elbiler på kommunale parkeringsplasser. Asker kommune har vedtatt at det fortsatt skal være gratis for elbiler å parkere på kommunale parkeringsplasser i Asker. På private parkeringsplasser må elbiler nå betale parkeringsavgift. Kommunale parkeringsplasser blir tydelig skiltet, så det skal være lett å se hvor det er gratis.

De viktigste endringene i ny parkeringsforskrift

  • Elbiler skal betale parkeringsavgift. Asker kommune har imidlertid vedtatt at det fortsatt skal være gratis for elbiler å parkere på kommunale parkeringsplasser. Disse blir skiltet.
  • Kontrollsanksjonen (boten) for å parkere i strid med parkeringsforskriften øker til 600 kroner (fra tidligere 300 kroner).
  • Gebyret (boten) for å parkere i strid med vegtrafikkloven og trafikkreglene, inklusive parkering på HC-plass uten gyldig bevis, øker til 900 kroner (fra tidligere 500 kroner).
  • Eventuelle klage på kontrollsanksjon skal fortsatt behandles av virksomheten som ilagt denne.  Ved eventuelt anke på avslag skal denne behandles av en ny parkeringsklagenemnd. 
  • Klager på gebyr etter vegtrafikkloven og trafikkreglene behandles som tidligere.

Les hele forskriften Lovdata.no