På grunn av omfattende anleggsarbeider i Vendla på Nesøya, blir veien stengt for all gjennomkjøring ved Vendla 4-5 fra mandag 23. mai og i inntil seks uker framover.

På strekningen Østre vei 60 til Vendla 12 skal veien utvides og det skal samtidig bygges fortau.

Opphevet enveiskjøring

Anleggsområdet er i dag regulert med enveiskjøring med kjøreretning fra Søndre vei mot Otto Blehrs vei. I anleggsperioden blir enveiskjøringen i området opphevet, slik at beboere og trafikanter kan kjøre til og fra sine eiendommer enten via Otto Blehrs vei eller via Søndre vei. Det blir skiltet med informasjon om veistengingen på aktuelle steder.

Vi beklager ulempene dette medfører i anleggsperioden, men vi ser samtidig fram til at strekningen nå får fortau, og at det dermed blir økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for beboere og trafikanter på Nesøya.

Omlegging av busstrafikken

Busstrafikken for linjene 242, 705 og 2015 blir lagt om i perioden. Det vil bli slått opp informasjon om endringene på holdeplassene, i tillegg til at du finner informasjon på Ruters hjemmesider.