Feiing av hovedsykkelveinettet langs de kommunale veiene er nå ferdig. Nå feies resterende gang- og sykkelveier med start i lavere områder hvor snøen normalt forsvinner først.

Med tidlig rengjøring av sykkelveiene legges det til rette for at syklister kan ferdes tryggere, og at flere skal få lyst til å ta frem sykkelen igjen.
Se egen side for når det resterende veinettet blir feid, og når det feies i nærheten av deg.

Hvem feier hva?

Kommunen har ansvaret for det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier samt gang- og sykkelveier langs fylkesveier.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Gang- og sykkelveiene langs Røykenveien og Slemmestadveien er Statens vegvesen sitt ansvar.

Vis aktsomhet

Løs grus og strøsand kan skape problemer ved rask oppbremsing på sykkel. Vær derfor forsiktig i perioden før gang- og sykkelveiene er ferdig rengjort.