Feiing av hovedsykkelveinettet lags de kommunale veiene er nå ferdig. Vårfeing vil være ferdig før 1. mai.

Nå feies resterende gang- og sykkelveier og bilveier.

For å skape minst mulig støvplager brukes det vann under feiingen. Det kjøres fra ca kl 05.00 - 20.00. I helgene feies det normalt ikke.

Feier for syklister først

Med tidlig rengjøring av sykkelveiene legges det til rette for at syklister kan ferdes tryggere, og at flere skal få lyst til å ta frem sykkelen igjen.

Løs grus og strøsand kan skape problemer ved rask oppbremsing på sykkel. Vær derfor forsiktig i perioden før gang- og sykkelveiene er ferdig rengjort.

Hvem feier hva?

Kommunen har ansvaret for feiing av det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier. Kommunen feier også gang- og sykkelveier langs fylkesveier, med unntak av gang- og sykkelveiene langs Røykenveien og Slemmestadveien.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier, samt gang- og sykkelveiene langs Røykenveien og Slemmestadveien.

Ditt bidrag til vårfeiingen

For å unngå forsinkelser og oppnå best mulig feide veier, oppfordrer vi til ikke å parkere i veien den dagen feiemaskinen kommer. Vi håper også at alle som er naboer til offentlig vei deltar i våroppryddingen, og fjerner papir, plast og annet avfall som ligger inntil eiendomsgrensene.

Datoer for vårfeiing av veiene 2016

Feiingen starter i lavere områder hvor snøen normalt forsvinner først.

DatoOmråde
 29. - 30.03 Nesøya
 31.03 - 05.04 Billingstad/Nesbru/Holmen
 06.04 Mellom-Nes
 07. - 08.04 Undelstad/Nedre Høn
 11.04 Bleikeråsen/Undelstad
 12.04 Konglungen/Nedre Bleiker----
 13.04 Bleiker/Gullhella
 14.04 Gullhella/Blakstad
 15.04 Vollen/Bjerkås/Torp
 18. - 19.04 Heggedal
 19. - 21.04 Fusdal/Øvre Høn/Vakås/Hvalstad
 22. - 25.04 Hvalstad/Sem/Soli
 26. - 27.04 Solvang/Ånnerud
 28.04 Borgen
 29.04 Drengsrud/Engelsrud
 29.04  Engelsrud/Heggedal

Enkelte justeringer på datoer kan forekomme underveis, pga av områder med store grusmengder.

Hageavfall må ikke sopes ut i veibanen

Pinner og større steiner ødelegger maskinen. Feiebilen kjører derfor utenfor hageavfall som ligger på gang-  og sykkelvei eller i kjørebanen.

Gjenbruk av grus

Grusen er ikke lenger skarp nok til gjenbruk som veigrus, men brukes til småveier og ridebaner i nærheten av de stedene de feier. Det er foretatt undersøkelser som viser at grusen er ren og derfor ikke behøver å behandles som spesialavfall.