Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang og blir feid ferdig før 17. mai.

Tross en snørik vinter med sen snøsmelting, som førte til sen oppstart på vårfeiing i år, vil vi rekke å feie alle veier før 17. mai. Noen områder må imidlertid feies på nytt etter 17. mai, da det fremdeles lå igjen snø ved første feiing.

Vårfeiingen starter i lavere områder hvor snøen normalt forsvinner først, og langs hovedsykkelveinettet langs de kommunale veiene.

For å skape minst mulig støvplager brukes det vann under feiingen. Det kjøres fra ca kl 05.00 - 20.00. I helgene feies det normalt ikke.

Vis aktsomhet når du sykler

Løs grus og strøsand kan skape problemer ved rask oppbremsing på sykkel. Vær derfor forsiktig i perioden før gang- og sykkelveiene er ferdig rengjort.

Hvem feier hva?

Kommunen har ansvaret for feiing av det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier. Kommunen feier også gang- og sykkelveier langs fylkesveier, med unntak av gang- og sykkelveiene langs Røykenveien og Slemmestadveien.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier, samt gang- og sykkelveiene langs Røykenveien og Slemmestadveien.

Ditt bidrag til vårfeiingen

For å unngå forsinkelser og oppnå best mulig feide veier, oppfordrer vi til ikke å parkere i veien den dagen feiemaskinen kommer. Vi håper også at alle som er naboer til offentlig vei deltar i våroppryddingen, og fjerner papir, plast og annet avfall som ligger inntil eiendomsgrensene.

Datoer for vårfeiing
DatoOmråde
 09. - 10.04 Nesøya
 11. - 16.04 Billingstad/Nesbru/Holmen
 17.04 Mellom-Nes
 18. - 19.04 Undelstad/Nedre Høn
 20.04 Bleikeråsen/Undelstad
 23. - 24.04 Konglungen/Nedre Bleiker
 25. - 26.04 Bleiker/Gullhella
 26. - 27.04 Gullhella/Blakstad
 30.04 - 03.05 Vollen/Bjerkås/Torp
 04. - 07.05 Heggedal
 07. - 09.05 Fusdal/Øvre Høn/Vakås/Hvalstad
 11. - 14.05 Hvalstad/Sem/Soli
 15.05 Borgen
 15.05 Drengsrud/Engelsrud
 16.05 Engelsrud/Heggedal
 16.05 Solvang/Ånnerud til Buskerud grense

Enkelte justeringer på datoer kan forekomme underveis, på grunn av områder med store grusmengder.

Hageavfall må ikke sopes ut i veibanen

Pinner og større steiner ødelegger maskinen. Feiebilen kjører derfor utenfor hageavfall som ligger på gang-  og sykkelvei eller i kjørebanen.

Gjenbruk av grus

Grusen er ikke lenger skarp nok til gjenbruk som veigrus, men brukes til småveier og ridebaner i nærheten av de stedene de feier. Det er foretatt undersøkelser som viser at grusen er ren og derfor ikke behøver å behandles som spesialavfall.