Tenk sikkerhet - klipp hekken

Har du tenkt på at hekken din kan forårsake en skade eller ulykke? Mye kan skjule seg bak en hekk; et barn oppslukt av lek, et barn på vei til skolen eller en møtende bil.

Gutt på trehjulsykkel bak en hekk

Det er viktig at hekker og trær på din eiendom ikke vokser ut over fortau og vei. 

Hvordan klippe?

Krav til frisiktsoner er regulert i Vegloven. Hekk, busker og gjerder i frisiktsonen må ikke være høyere enn 50 cm, eller være plassert utenfor frisikt-trekanten - det vil si at i avkjørsel eller kryss skal du kunne se det som skjer på veien 30 meter til hver side når du står fire meter inn, ved en fartsgrense på 30 kilometer i timen. Avstanden øker med økende fartsgrense.

Her kan du lese mer om fri sikt i kryss og avkjørsler.