Har du en strøkasse du gjerne vil ha fylt opp med strøsingel, kan dette bestilles hos oss.

Strøsingelen koster 995 kroner inklusiv moms for inntil 1 m3 per kasse. Denne prisen forutsetter at vi kan kjøre ut flere leveranser samtidig. Levering av strøsingelen vil derfor skje så snart vi har tilstrekkelig med bestillinger inne til å kunne foreta en felles transport.

Skal du bestille for en huseierforening eller et Vel, må du ha signaturrettigheter til å gjøre dette.

Ved bestilling av strøsingel til flere strøkasser, kan du sette komma mellom hver adresse i feltet for Leveringsadresse i skjemaet nedfor. Det er fint om du spesifiserer hvor kassen(e) står, for eksempel om den/de står ved postkassestativ eller lignende slik at det blir enkelt for oss å finne den.

Har du ikke strøsandkasse, kan dette bestilles blant annet hos Daleløkken arbeidssenter.

Bestillingen kan du gjøre ved hjelp av skjemaet nedenfor.