På sykkel i Asker

 

Det skal være attraktivt å sykle i Asker. Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen helse og for miljø og klima. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Innganger

Elsykler fra Tier

Nå kan du benytte elsparkesykler fra Tier i Asker kommune. Husk å ta hensyn til andre, god tur!

Asker som sykkelby

Asker kommune ble utnevnt til sykkelby av Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i 2010.

Sykkelkart

Kart over sykkelruter og oversikt over hovedsykkelveinettet.

Sykkelteller

Tall fra sykkeltelleren i Bleikerveien ved Asker stasjon.