Onsdag 8. februar 2017 er et slutt på midlertidig ordning med sykkelstativer langs stasjonsbygget. Bruker du denne parkeringen må du huske å fjerne sykkelen din innen denne datoen, ellers blir den fjernet.

Sykkelhotell

Nytt sykkelhotell med 300 plasser erstatter midlertidig sykkelparkering langs med stasjonsbygget.

Sykkelhotellet består av to etasjer. 1. etasje er avlåst for sikker parkering av sykler og kan benyttes ved å løse abonnement via Jernbaneverket. I 2. etasje er det fri parkering.

For raskere adkomst med sykkel mellom torget og 2. etasje på sykkelhotellet, vil det bli montert sykkelskinne i trappen ved sykkelhotellet.

Les mer om sykkelparkering.