Onsdag 18. mai 2016 ønsker vi velkommen til nytt sykkelhotell med 296 plasser på Asker stasjon. Sykkelhotellet ligger ved Asker torg, nord for stasjonsbygningen og med en snarvei ned fra Bleikerveien til hotellets andreetasje.

Illustrasjon
Illustrasjon: MMW arkitekter

Offisiell åpning skjer kl. 15.00. Se program for åpningen på FutureBuilts nettsider.

Sykkelhotellet er et samarbeidsprosjekt, der Jernbaneverket/Rom eiendom prosjekterer og bygger med økonomiske bidrag fra Akershus fylkeskommune og Asker kommune. Jernbaneverket skal ha ansvar for drift av bygningen og abonnement på sykkelparkeringen.

Det er i tråd med kommunens overordnede målsetninger om økt tilrettelegging for syklende og kollektivreisende at det satses på høystandard sykkelparkering på Asker stasjon, og for å imøtekomme forventet vekst i antall syklister.

Les mer om sykkelparkering på egne sider.

Sykkelhotellet vil gi Asker torg og sentrum for øvrig et estetisk løft.