La en kollega sitte på i bilen din, reis kollektivt, sett deg på sykkelen eller ta beina fatt til jobben. Post bildet av din miljøvennlige jobbreise på Instagram #askermobilitet , og du er med i trekningen av et nettbrett.

Europeisk mobilitetsuke er 16. - 22. september hvert år, og er Europas største kampanje for miljøvennlig transport. Målet er å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt.

logo mobilitetsuke 2017

Dele transportmiddel

I 2017 er hovedbudskapet for den europeiske mobilitetsuka at deling er et godt alternativ. Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt eller samkjøre med bil, blir det mindre trafikk på veiene, redusert risiko for ulykker og mindre kø. Mindre trafikk gir også bedre luftkvalitet. Hvis du i tillegg velger et aktivt transportmiddel, som å gå eller sykle, kan du oppnå positive helsegevinster.

Tidligere i år sendte klima- og miljøminister Vidar Helgesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen brev til alle landets ordførere der de oppfordrer kommunene til å delta i Europeisk mobilitetsuke.

Skåne miljøet

Asker kommune deltar også i år i den europeiske mobilitetsuken. Ordfører Lene Conradi oppfordrer og ønsker å engasjere innbyggere og ansatte til å velge miljøvennlig transport på jobbreisen.

- Mobilitet i hverdagen er avgjørende for å få hverdagslogistikken til å gå opp, og mange har ikke mulighet til å sykle eller gå. Men la oss sammen bidra til å velge så miljøvennlige transportmåter som mulig. Om det er buss eller tog, kompiskjøring, elsykkel eller beina du bruker – la oss strekke oss litt lenger denne uken for å vise at det er mulig å velge alternative transportmåter!

Ta bilde av din jobbreise

Asker kommune oppfordrer våre innbyggere og ansatte til å dele transportmiddel, reise kollektivt, sykle eller gå til jobben i perioden mandag 18. september til og med fredag 22. september.

Ta bilde av din miljøvennlige jobbreise og post ditt bilde på Instagram, hashtag #askermobilitet og du er med i trekningen av et nettbrett. Vinneren trekkes 25. september og blir kontaktet på privat melding. Vinnerbildet legges ut på Asker kommunes Facebookside.