Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nå kan du bruke elsparkesykler fra Tier

Nå kan du benytte elsparkesykler fra Tier i Asker kommune. Husk å ta hensyn til andre, god tur!

Elsparkesykkel fra Tier

Kort fortalt

Gjennom et samarbeid mellom Ruter og Asker kommune, ble det lansert elsparkesykler fra Tier fredag 2. juli. Elsyklene skal gjøre det enklere og mer attrkativt å velge gange, sykkel og kollektivt i kommunen.  

Elssykler lanseres i Asker kommune fordi det skal bli enda enklere og mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektivt.

De første elsparkesyklene er på plass i Asker sentrum og området rundt. I sommer kommer det også elsykler her:

Holmen, Risenga, Vardåsen, Vollen, Bjerkås, Slemmestad og Røyken sentrum. 

Ordningen er et samarbeid mellom Asker kommune og Ruter. Tier har ansvar for driften.

Det er muligheter for å sette ut elsykler andre steder i kommunen på sikt. Asker kommune vil følge med på responsen og se an behovet. 

Det vil også komme vanlige elsykler, men det er fortsatt ikke avklart tidspunkt for det. 

Vær en trygg elsyklist

For at vi skal være trygge når vi ferdes ute, er det viktig at du tar hensyn til de rundt deg når du bruker elsparkesykkel.

Les reglene: 

Regler for bruk av Tiers elsykler i Asker kommune

Du må alltid parkere syklene innenfor oppmalte parkeringssoner. Hvis du setter fra deg sykkelen utenfor en sone, kan du ikke avslutte turen og takstameteret fortsetter å gå.  

Det finnes hjelm i alle syklene, bruk den.

Hva koster det?

Det koster 10 kroner å låse opp sykkelen og 2,50 kroner per minutt. Tier tilbyr pakker og abonnementer.

Hvor står elsyklene parkert?

I tillegg til Asker sentrum, vil du utover sommeren finne elsykler på Holmen, Risenga, Vardåsen, Vollen, Bjerkås, Slemmestad og Røyken sentrum.

Last ned Tiers app på telefonen. Der finner du kart med parkeringssonene og tilgjengelige sykler.

Det er mulig å bruke og parkere elsyklene på tvers av Asker og Bærum. 

Tier elsykkel.png

Enklere hverdag 

Det skal bli enklere å leve klimavennlig i kommunen. Ofte er det også slik at en mer klimavennlig hverdag viser seg å være enklere og rimeligere.

Tips:  

  • Sjekk ut nærmeste parkeringssone for elsykler i nabolaget ditt
  • Sjekk ut om det er parkeringssoner i nærheten av der du trener, handler, går tur, bader eller der venner og familie bor 
  • Ta deg en test-tur og se om elsyklene kan gjøre hverdagen enklere
  • Kjører du mye bil? Kanskje du kan benytte elsyklene i noen ærender? Mindre trafikk gir mindre støy, bedre luft, klima og miljø. 

Slik bruker du elsyklene fra Tier

  • Last ned TIER sin app og registrer deg. Google Play eller App Store

  • Finn en TIER-sparkesykkel og skann QR-koden for å låse opp. Klikk på ikonet på høyre side av skjermen i TIER-appen for å åpne kameraet

  • Sjekk hvor det er mulig å parkere, før du begynner reisen. I Asker må du parkere i ett av parkeringsområdene som vises på kartet i appen

  • Sett en fot på fotbrettet, grip tak i styret og spark fra 3-4 ganger med foten for å komme i gang. Bruk høyre spak for å gi gass og håndbremsene for å senke farten

  • Trykk på "end ride" -knappen for å avslutte reisen. Sørg for at sparkesykkelen låses - frontskjermen, fronten og baklyktene slås av

Klimavennlig drift 

Tier og Ruter har forpliktet seg til at de skal benytte fossilfrie biler til transport av syklene. De har som mål å forlenge levetiden på elsparkesykler gjennom reparasjoner og vedlikehold, samt gi elsparkesykler et lengre liv ved å selge dem til forbrukere. 

Har du problemer med en elsykkel? 

Det er Tier som er ansvarlig for driften. Ta kontakt med eller tlf.: 919 15 455