Foreldregruppa ved Leikvoll barnehage har i samarbeid med kommunen bygget en sykkelbane for barn i barnehagen og nærområdet.

Sykkelbane for de minste

Sykkelbanen egner seg for barn helt ned i barnehagealder og kan brukes både med vanlig sykkel, løpesykkel eller sparkesykkel. Sykkelbanen ligger utenfor gjerdene til barnehagen og er tilgjengelig for alle som måtte ønsker bruke den.

Bygging

Sykkelbanen ble bygget på dugnad med hjelp fra Asker kommune. Det ble kjøpt inn grus og leid en minigraver til å gjøre noe av arbeidene. Maskinarbeidene tok en dag og resten ble gjort på en dugnadskveld. Totalpris for banen ble ca. 15 000 kroner.

Interessert i å bygge noe tilsvarende?

En liten sykkelbane er relativt enkel å etablere og krever ikke mye vedlikehold. Arbeidene vil normalt ikke være søknadspliktige, men før dere begynner må dere huske å: