Det er for tiden dessverre ikke ledig kapasitet/mulighet for å tildele nye kort for parkeringen ved spor 1.
Sykkelparkering spor 1
Foto: Tove Lauluten

Sykkelparkeringen ved spor 1 driftes av Jernbaneverket. Det finnes også et sykkelparkeringshus ved spor 6 og et sykkelhotell på torget ved stasjonsbygningen.

Kontraktbetingelser

  • Sykkelhuset benyttes på eget ansvar
  • Utleier/utlåner har ikke ansvar for eventuelt tyveri eller skade av sykler i sykkelhuset
  • Utleier/utlåner har ikke etablert døgnberedskap i forhold til tekniske feil i sykkelhuset eller i forhold til tap eller feil på kodebrikke - noe som igjen kan føre til at man ikke får ut sykkelen samme dag som problemet oppstår. Feil meldes til kundesenteret i Jernbaneverket.
  • Kodebrikken er personlig og skal ikke lånes/leies bort
  • Tapte kodebrikker erstattes ikke, og kan igjen føre til tap av plass i sykkelhuset. Tap av kort meldes snarest til kundesenteret
  • Kodebrikken gir adgang til sykkelhuset i avtalt periode. Når avtaleperioden utløper, slutter kodebrikken å fungere uten ytterligere varsel. Man er da ikke sikret ny plass om det skulle være plassmangel.

Kontakt

Besøksadresse

Spor 1