Anlegg 2015/16
HvorType anleggAnsvarligFerdig
Slemmestadveien Gang- og sykkelvei mellom Bjerkås og Røyken grense. Akershus fylkeskommune 2015
Heggedal Trans´matorn sykkelpark i Heggedal Asker sykkelby, Heggedal Nærmiljøsentral 2015
Østre vei Gang- og sykkelvei/fortau, Nesøya Asker kommune 2015/16
Røykenveien Gang- og sykkelvei på strekningen Løvhaugen – Gui (langs Røykenveien) Akershus fylkeskommune 2016
Asker stasjon Nytt sykkelhotell med over 300 plasser og ny lenke opp til Bleikerveien fra Asker torg Jernbaneverket, 
Asker kommune, Akershus fylkeskommune 
2016
Asker stasjon Nye toetasjes stativer i Grindegården sykkelhus, for en enklere betjening av 2.etasje Asker kommune 2016
Reguleringsplaner med planlagt oppstart eller under behandling, samt forprosjekter
HvorType anleggAnsvarligTidspunkt
Bleikerveien Sykkelanlegg inn mot sentrum, fra Risenga til rundkjøringene ved E18 Statens vegvesen 2016
prosjektering
Røykenveien Gang- og sykkelvei mellom Marie Lillesets vei og Røyken grense Akershus fylke

Oppstart
2016/17

Slemmestadveien Gang- og sykkelvei  mellom Furua og Blakstad Akershus fylkeskommune Regulering på vent
Bondivannet Gang- og sykkelvei langs Bondivann mellom Heggedal og Asker sentrum. Asker kommune 2015/2016
mulighetsstudie
Solliveien Gang- og sykkelvei/fortau (Semsveien – Jøssongveien) Asker kommune

2016 regulering

Underlandsveien Gang- og sykkelvei  Asker kommune 2016 regulering
Jacob Neumanns vei Fortau langs Jacob Neumanns vei – Greverudveien i forbindelse med vann- og avløpsrenovering Asker kommune Planlegges
byggestart i 2017