Slutt på gratis parkering for elbiler

Fra 01.01.2019 er det ikke lenger gratis å parkere for elbiler (fossilfrie biler) i Asker. Les mer om dette og om økte gebyrer fra 2019.

Parkering med lademulighet i Asker 

  • Torvveien (vis-á-vis drosjeholdeplassen): 4 parkeringsplasser for lading, tidsbegrenset til maks tre timer. Parkeringsavgift må betales.
  • Venskaben: 4 parkeringsplasser med for lading, men mandag – fredag kl 07.00 – 15.00 er det kun tillatt for ladbar motorvogn med gyldig oblat (kommunalt ansatte), se skilting. Parkeringsavgift må betales. 
  • Elveroa: 4 parkeringsplasser for lading, tidsbegrenset til maks tre timer. Parkeringsavgift må betales.