Elbiler kan parkere gratis på offentlige avgiftsbelagte plasser i Asker sentrum. Urskive må benyttes og du kan parkere maks 3 timer. Asker kommune tillater ikke ladbare hybrider å parkere på ladeplassene. Der private firmaer håndhever parkeringsbestemmelsene, gjelder ikke retten til gratis parkering med elbil, med mindre det er presisert i skiltingen. 

Parkering med lademulighet i Asker sentrum

  • Torvveien (vis-á-vis drosjeholdeplassen): 4 plasser med gratis parkering og lading, tidsbegrenset til maks tre timer - urskive må benyttes.
  • Venskaben: 4 plasser med gratis parkering og lading, men mandag – fredag kl 07.00 – 15.00 er det kun tillatt for elbiler med gyldig oblat (kommunalt ansatte), se skilting.

Vi oppfordrer alle med elbiler som parkerer i sentrum til å benytte disse parkeringsplassene. Bruken av disse synliggjør et eventuelt behov for ytterligere parkeringsplasser for elbiler.

Urskive

Du kan kjøpe urskive for parkering på Servicetorget. Parkeringsskiven koster 60 kroner.

Urskive for parkering