Offentlige avgiftsbelagte plasser

Elbiler og hydrogenbiler kan parkere gratis på offentlige avgiftsbelagte plasser i Asker sentrum og i Vollen, der dette er skiltet. Urskive må benyttes der det er tidsbegrenset avgiftsparkering.

Private parkeringsplasser

På privateide parkeringsplasser gjelder ikke retten til gratis parkering med elbil og hydrogenbil, med mindre det er presisert i skiltingen.

Dette gjelder selv om parkeringen driftes av kommunen. På følgende parkeringsplasser har grunneier bestemt at elbiler og hydrogenbiler skal betale parkeringsavgift: Agrogården, Busserullen (Sentrumsgården), Strøket 1, Strøket 7, Strøket 9 og Vollen handelssted.

Parkering med lademulighet i Asker sentrum

  • Torvveien (vis-á-vis drosjeholdeplassen): 4 plasser med gratis parkering og lading, tidsbegrenset til maks tre timer - urskive må benyttes.
  • Venskaben: 4 plasser med gratis parkering og lading, men mandag – fredag kl 07.00 – 15.00 er det kun tillatt for elbiler med gyldig oblat (kommunalt ansatte), se skilting.

Vi oppfordrer alle med elbiler som parkerer i sentrum til å benytte disse parkeringsplassene. Bruken av disse synliggjør et eventuelt behov for ytterligere parkeringsplasser for elbiler.

Urskive

Du kan kjøpe urskive for parkering på Servicetorget. Parkeringsskiven koster 60 kroner.

Urskive for parkering