Dersom du mener du feilaktig har fått parkeringsbot kan du klage på dette. Fremgangsmåte for klage finner du på ilagt parkeringsgebyr og tilleggsavgift.

Betalingsfristen på 3 uker løper uavhengig av om det er innsendt klage. Er parkeringsgebyr og/eller tilleggsavgift ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes gebyret/tilleggsavgiften med 50%. Dette gjelder selv om gebyret/tilleggsavgiften er påklaget.

Gis det medhold på klagen etter at betaling har funnet sted, vil pengene bli tilbakebetalt

Satsene for parkeringsgebyr og tilleggsavgift blir fastsatt av Vegdirektoratet.

  • Parkeringsgebyr, for tiden kr 500, ilegges for overtredelse av bestemmelsene i og i medhold av Vegtrafikkloven.
  • Tilleggsavgift, for tiden kr 300, ilegges hvor bestemmelsene for avgiftsparkering ikke er fulgt.

Lovverk

Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr