Innfartsparkering ved Askerholmen i Asker sentrum.

Innfartsparkering - priser i Asker sentrum

Du kan kjøpe parkeringsbillett for inntil én måned, men bilen kan ikke stå lenger enn tre døgn sammenhengende.
Du kan betale med mynt eller kort på parkeringsautomatene, eller med mobiltelefon ved bruk av appen Asker parkering som anbefales. (Både for Android og iPhone). 

Halv pris for parkering med elbil/hydrogenbil. 


Ved bruk av app, velg "Innfartsparkering" - og deretter riktig sted.

Bruk av parkeringsautomat

  • Kr 40,- for én dag (kun salg for hele dager)
  • Kr 200,- for en uke (mandag - lørdag)
  • Kr 800,- for fire uker (mandag - lørdag)

Bruk av parkerings-app (Asker parkering)

  • Kr 40,- for én dag (kun salg for hele dager)
  • Kr 200,- for en uke (mandag - lørdag)
  • Kr 880,- for en måned (fra dato - dato)
  • Kr 880,- for et månedsabonnement (fra dato - dato, løpende inntil oppsigelse)

Parkeringsplasser i kart

Regler

  • Avgiftsparkering gjelder også for elbil, hydrogenbil, MC og moped så sant ikke annet fremgår av skiltingen.
  • Dersom du ikke følger reglene for parkering kan du bli ilagt et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Følg skiltingen på stedet

Vi tar forbehold om endringer. Det er skiltingen på den enkelte parkeringsplassen/-huset som til enhver tid gjelder.

Kontakt

Besøksadresse

Gamle Drammensvei