Parkeringshus tilhørende Trekanten Senter. Innkjøring fra Trekantstubben.

Regler og priser

Se skilting/oppslag på stedet for parkeringsregler og priser.

Kontakt

Besøksadresse

Trekantstubben