Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Strøket
Vis i kart

Gateparkering langs Strøket.

Timesparkering

Avgiftsbelagt timesparkering på offentlig regulerte p-plasser gjelder i tidsrommet 07-19 (07-16).

  • Se skilting og oppslag på parkeringsautomaten for informasjon om priser og eventuell maksimal parkeringstid.
  • Ved bruk av app Asker parkering, som anbefales, vil halv pris bli belastet ved avsluttet parkering der dette gjelder. 

Regler

  • Avgiftsparkering gjelder også for elbil, hydrogenbil, MC og moped så sant ikke annet fremgår av skiltingen.
  • Dersom du ikke følger reglene for parkering kan du bli ilagt et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Følg skiltingen på stedet

Vi tar forbehold om endringer. Det er skiltingen på den enkelte parkeringsplassen/-huset som til enhver tid gjelder.