Gateparkering langs Strøket.

Timesparkering

Avgiftsbelagt timesparkering på offentlig regulerte p-plasser gjelder i tidsrommet 07-19 (07-16).

  • Se skilting og oppslag på parkeringsautomaten for informasjon om priser og eventuell maksimal parkeringstid.

Regler

  • Avgiftsparkering gjelder også for elbil, hydrogenbil, MC og moped så sant ikke annet fremgår av skiltingen.
  • Dersom du ikke følger reglene for parkering kan du bli ilagt et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Følg skiltingen på stedet

Vi tar forbehold om endringer. Det er skiltingen på den enkelte parkeringsplassen/-huset som til enhver tid gjelder.

Kontakt

Besøksadresse

Strøket