Parkering på taket av Strøket 9, Adkomst via Trekantstubben.

Timesparkering

Avgiftsbelagt timesparkering på offentlig regulerte p-plasser gjelder i tidsrommet 07-19 (07-16). Maksimal parkeringstid er 3 timer.

  • Se oppslag på parkeringsautomaten for informasjon om priser.

Regler

  • Avgiftsparkering gjelder også for MC/mopeder så sant ikke annet fremgår av skiltingen.
  • Dersom du ikke følger reglene for parkering kan du bli ilagt et parkeringsgebyr eller en tilleggsavgift.

Følg skiltingen på stedet

Vi tar forbehold om endringer. Det er skiltingen på den enkelte parkeringsplassen/-huset som til enhver tid gjelder.

Kontakt

Besøksadresse

Trekantstubben