Mandag 31.10. 2016 opphørte parkering med oblater på de kommunale innfartsparkeringsplassene i Asker sentrum. I Vollen videreføres oblatordningen.

  • Bane Nor sine plasser i Lensmannslia videreføres oblatordningen. Oblat finner du i postkasse ved parkeringsplassen.

Se oversikt over parkeringsplasser i Asker sentrum.

Priser og betaling

Du kan kjøpe parkeringsbillett for inntil én måned, men bilen kan ikke stå lenger enn tre døgn sammenhengende. Det kan betales med mynt eller kort på parkeringsautomatene, eller du kan betale med mobiltelefon ved bruk av  appen Asker parkering (Kan benyttes av Android og iPhone) Ved bruk av app, velg "Innfartsparkering" - deretter velg riktig sted. 

Elbiler og hydrogenbiler kan fortsatt parkere gratis. (Gjelder ikke hybridbiler). Disse trenger ikke bruke urskive eller å trekke billett på automatene.

Innfartsparkering i Asker sentrum 

Avgift på Askerholmen, Elveroa og Elveplassen gjelder mandag - fredag kl. 07.00-19.00, og lørdager kl. 07.00 -16.00. Søndager er det gratis. 

Parkeringsautomat, avgift

Kr 30,- per dag (kun salg for hele dager) 
Kr 150,- per uke (mandag - lørdag)
Kr 600,- per 4 uker (mandag - lørdag)

Asker parkering app, avgift

Kr 30,- per dag (kun salg for hele dager)
Kr 150,- per uke (mandag - lørdag)
Kr 660,- per måned (fra dato - dato)
Kr 660,- per måned abonnement (fra dato - dato løpende inntil oppsigelse)

Innfartsparkering i Heggedal

Det er Bane Nor som drifter parkeringsplassene - mer informasjon finner du på deres nettsider.

Innfartsparkering i Vollen

BaneNor har endret sitt parkeringssystem for brukere av periodebillett og praksis med parkeringsoblat er avsluttet. Inntil nytt system er på plass, vil det være gratis parkering på de to parkeringsplassene hvor oblat har vært tillatt brukt.

Det vil i løpet av kort tid komme nytt parkeringssystem for brukere av periodebillett, dette vil være tilgjengelig kun for brukere med periodebillett kjøpt via RUTER sin app.

Mer informasjon vil komme, også i form av informasjonsskilt.

Parkering uten periodebillett

De som ikke har periodebillett, men ønsker å benytte seg av parkeringsplassene i Arnestadveien i Vollen, må betale parkeringsavgift alle dager mellom kl. 07.00 -17.00. 

Parkeringsautomat, avgift

Kr 25,- per dag (kun salg for hele dager) 
Kr 125,- per uke (mandag - søndag)
Kr 500,- for 4 uker (mandag - søndag)

Asker parkering app, avgift

Kr 25,- per dag (kun salg for hele dager)
Kr 125,- per uke (mandag - søndag)
Kr 550,- per måned (fra dato - dato)
Kr 550,- per måned abonnement (fra dato - dato løpende inntil oppsigelse)