Mandag 31.10. 2016 opphørte parkering med oblater på de kommunale innfartsparkeringsplassene i Asker sentrum. I Vollen videreføres oblatordningen.

  • Jernbaneverkets plasser i Lensmannslia videreføres oblatordningen. Oblat finner du i postkasse ved parkeringsplassen.

Se oversikt over parkeringsplasser i Asker sentrum.

Priser og betaling

Du kan kjøpe parkeringsbillett for inntil én måned, men bilen kan ikke stå lenger enn tre døgn sammenhengende. Det kan betales med mynt eller kort på parkeringsautomatene, eller du kan betale med mobiltelefon ved bruk av  appen Asker parkering (Kan benyttes av Android og iPhone) Ved bruk av app, velg "Innfartsparkering" - deretter velg riktig sted. 

Elbiler og hydrogenbiler kan fortsatt parkere gratis. (Gjelder ikke hybridbiler). Disse trenger ikke bruke urskive eller å trekke billett på automatene.

Innfartsparkering i Asker sentrum 

Avgift på Askerholmen, Elveroa og Elveplassen gjelder mandag - fredag kl. 07.00-19.00, og lørdager kl. 07.00 -16.00.  Søndager er det gratis. 

Parkeringsautomat, avgift

Kr 30,- per dag (kun salg for hele dager) 
Kr 150,- per uke (mandag - lørdag)
Kr 600,- per 4 uker (mandag - lørdag)

Asker parkering app, avgift

Kr 30,- per dag (kun salg for hele dager)
Kr 150,- per uke (mandag - lørdag)
Kr 660,- per måned (fra dato - dato)
Kr 660,- per måned abonnement (fra dato - dato løpende inntil oppsigelse)

Innfartsparkering i Vollen

Du som har periodebillett (årskort, månedskort eller ukeskort) fra NSB eller Ruter kan bruke oblatløsning i Vollen. Dette er et elektronisk system for registrering og kontroll av gyldig parkeringsbevis. 

Oblaten festes godt synlig på bilens frontrute, nede på venstre side, og aktiveres via SMS. Det belastes et gebyr på kr 50,- per periodebillett. Du betaler ikke noe ekstra for selve parkeringen. 

Parkering uten periodebillett

De som ikke har periodebillett, men ønsker å benytte seg av parkeringsplassene i Arnestadveien i Vollen, må betale parkeringsavgift alle dager mellom kl. 07.00 -17.00. 

Parkeringsautomat, avgift

Kr 25,- per dag (kun salg for hele dager) 
Kr 125,- per uke (mandag - søndag)
Kr 500,- for 4 uker (mandag - søndag)

Asker parkering app, avgift

Kr 25,- per dag (kun salg for hele dager)
Kr 125,- per uke (mandag - søndag)
Kr 550,- per måned (fra dato - dato)
Kr 550,- per måned abonnement (fra dato - dato løpende inntil oppsigelse)