Mandag 31.10. 2016 opphører parkering med oblater på innfartsparkeringsplassene til Asker kommune.

Kommunal innfartsparkering i Asker gjeldende fra 31.10.2016

Det er nå politisk vedtatt å gå bort ifra oblat-ordning på kommunale parkeringsplasser. Dette for å gi samme parkeringsavgift for alle trafikantgrupper, enten de skal reise videre med tog/buss/båt, har sitt arbeidssted i sentrum eller skal handle.

Dette omfatter innfartsparkering i Asker sentrum (Askerholmen, Elveroa og Elveplassen). Når det gjelder innfartsparkeringen i Arnestadveien, Vollen, vil Formannskapet ta stilling til dette i møtet tirsdag 25. oktober. 

Dagsatsen på Askerholmen, Elveroa og Elveplassen er 30 kroner per dag. Avgiftstiden er mandag – fredag kl. 07.00-19.00, kl. 07.00 -16.00 på lørdag. Avgiftsfri søndag.

Dagsatsen i Vollen er  25 kroner per dag. Avgiftstiden er alle dager kl. 07.00 - 17.00.

Betaling gjøres på parkeringsautomat ved bruk av mynt, kort, eller via app. Informasjon om betalingsmulighetene vil du da finne ved betalingsautomaten. Det vil bli mulig å kjøpe parkeringsbillett for inntil én måned. Parkeringstiden er maksimum tre dager sammenhengende.

Oblatordningen videreføres som tidligere på Jernbaneverkets pendlerparkering i Lensmannslia.

Elbiler og hydrogenbiler

Elbiler og hydrogenbiler kan fortsatt parkere gratis på kommunens innfartsparkering. (Gjelder ikke Hybridbiler).

Disse trenger ikke bruke urskive eller trekke billett på automatene.

Gjeldende ordning for pendlerparkering

Ordning med parkering med oblat er under avvikling, men frem til om med 30.10.2016, kan du parkere med gyldig oblat for pendlerparkering fra Jernbaneverket på parkeringsplassene ved Askerholmen, Elveplassen, Elveroa og i Vollen.

Du som har periodebillett (årskort, månedskort eller ukeskort) fra NSB eller Ruter kan bruke oblatløsning. Dette er et elektronisk system for registrering og kontroll av gyldig parkeringsbevis. Du betaler ikke noe ekstra for selve parkeringen.

Du som ikke har periodekort og reiser sjelden kan løse enkeltbillett og betale dagsparkering på parkeringsautomatene.

Oblat får du tak i på i postkasse ved pendlerparkeringsplassene og hos Jernbaneverket 

Oblaten festes godt synlig på bilens frontrute, nedre på venstre side,  og aktiveres via SMS. Det belastes et gebyr kroner 50 per periodebillett. 

Dersom du ikke har mobiltelefon eller har andre spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med mPark på telefon 815 10 165.