Bruk elsykler fra Tier

Du finner elsykler fra Tier i store deler av Asker kommune. Husk å ta hensyn til andre, god tur!

Elsparkesykkel fra Tier

Elsykler er lansert i Asker kommune fordi det skal bli enda enklere og mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektivt.

Dette er områdene elsyklene befinner seg i:

 • Fra Nesøya til Holmen
 • Risenga
 • Vardåsen
 • Vollen
 • Bjerkås
 • Slemmestad
 • Røyken sentrum. 

Det er mulig å bruke og parkere elsyklene på tvers av Asker og Bærum. 

Hvor syklene og parkeringssonene befinner seg, kan du se i Tier-appen.

Ordningen er et samarbeid mellom Asker kommune og Ruter. Tier har ansvar for driften.

Fra sommeren 2022 finnes det både elsykler og elsparkesykler.

Vær en trygg elsyklist

For at vi skal være trygge når vi ferdes ute, er det viktig at du tar hensyn til de rundt deg når du bruker elsparkesykkel.

Regler for bruk av elsykkel og elsparkesykkel fra Tier

 • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører.
 • Når du passerer andre på fortau, er fartsgrensen 6 km/t. Også på gang- og sykkelvei må du passere med lav fart og med hensyn til andre. 
 • Det er kun tillatt med én person på hver elsykkel.
 • Det er ikke tillatt å bruke elsykkel dersom man er påvirket av rusmidler.

Reglene gjelder for både elsykler og elsparkesykler. Det er 18-årsgrense for å bruke Tier sine elsykler. (Når det gjelder private elsparkesykler, er aldersgrensen 12 år. Det er påbudt med hjelm på barn under 15 år).

Du må alltid parkere syklene innenfor oppmalte parkeringssoner. Hvis du setter fra deg sykkelen utenfor en sone, kan du ikke avslutte turen og taksameteret fortsetter å gå.

Det finnes hjelm i de fleste syklene, bruk den.

Hva koster det?

Det koster 10 kroner å låse opp sykkelen og 2,50 kroner per minutt. Tier tilbyr pakker og abonnementer.

Enklere hverdag 

Det skal bli enklere å leve klimavennlig i kommunen. Ofte er det også slik at en mer klimavennlig hverdag viser seg å være enklere og rimeligere.

Tips:

 • Sjekk ut nærmeste parkeringssone for elsykler i nabolaget ditt.
 • Sjekk ut om det er parkeringssoner i nærheten av der du trener, handler, går tur, bader eller der venner og familie bor.
 • Ta deg en test-tur og se om elsyklene kan gjøre hverdagen enklere.
 • Kjører du mye bil? Kanskje du kan benytte elsyklene i noen ærender? Mindre trafikk gir mindre støy, bedre luft, klima og miljø.

Slik bruker du elsyklene fra Tier

 • Last ned TIER sin app og registrer deg via Google Play eller App Store.
 • Finn en TIER-sparkesykkel og skann QR-koden for å låse opp. Klikk på ikonet på høyre side av skjermen i TIER-appen for å åpne kameraet.
 • Sjekk hvor det er mulig å parkere, før du begynner reisen. I Asker må du parkere i ett av parkeringsområdene som vises på kartet i appen.
 • Sett en fot på fotbrettet, grip tak i styret og spark fra 3-4 ganger med foten for å komme i gang. Bruk høyre spak for å gi gass og håndbremsene for å senke farten.
 • Trykk på "end ride" -knappen for å avslutte reisen. Sørg for at sparkesykkelen låses - frontskjermen, fronten og baklyktene slås av

Klimavennlig drift

Tier og Ruter har forpliktet seg til at de skal benytte fossilfrie biler til transport av syklene. De har som mål å forlenge levetiden på elsparkesykler gjennom reparasjoner og vedlikehold, samt gi elsparkesykler et lengre liv ved å selge dem til forbrukere.

Har du problemer med en elsykkel? 

Det er Tier som er ansvarlig for driften. Ta kontakt med eller telefon 919 15 455.