Sykkelby Asker

Asker kommune ble utnevnt til sykkelby av Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i 2010.

Syklister

Kriteriene for å bli sykkelby er at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet og at kommunen er aktiv deltaker i prosjektet, også økonomisk. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist i Asker.

"Sykkelby"-prosjektet skal gi synlige effekter på kort sikt. Det skal gjennomføres tiltak som:

  • får flere til å sykle
  • øker fremkommeligheten for syklistene
  • bedrer trafikksikkerheten

Utvikling av "sykkelbyer" har vært en del av sykkelstrategien i Nasjonal transportplan. Da Asker ble sykkelby, var målet at sykkelandelen i Norge skulle økes fra 4-5 prosent til 8 prosent i løpet av perioden 2010-2019. Det er lagt opp til et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for å få til dette.