Tilskuddsordningen til oppgradering av velveier er under revisjon og nytt forslag skal til politisk behandling i 2017. Det er derfor ikke lenger mulig å legge inn søknad om tilskudd til utbedring av veier. Ta kontakt med Asker velforbund ved behov for mer informasjon.