Søknad fra vellene om økonomisk tilskudd til utbedring og forsterkning, sendes til Asker velforbund. Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, eventuelt et pristilbud fra entreprenør. Midlene utbetales det året de er tildelt og er ikke overførbare til senere år.

Det vil i løpet av 2016 bli endringer i tilskuddsordningen for oppgradering av velveier. Ta kontakt med Asker velforbund for mer informasjon om dette.