Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Veier som ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei

Her er en alfabetisk oversikt over veier som driftes av Asker kommune i dag, men som kommunen mener ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei. Høsten 2021 behandler politikerne i Asker kommune et forslag om å avslutte den kommunale driften av veiene 31. mai 2022.

 

Askestadveien, Sogneprest Holsts vei

Askestadveien, Sogneprest holst vei.jpg

 

Bakkeløkka

Bakkeløkka på kart

 

Bekkefaret

Bekkefaret  på kart

 

Bergveien

Bergveien på kart

 

Bispeveien

Bispeveien på kart

 

Blåveisskogen

Blåveisskogen på kart

Bråtabakken

Bråtabakken.jpg

 

Bølstadtunet

Bølstadtunet.jpg

 

Eikestubben

Eikestubben.jpg

 

Ekornveien, Orrhaneveien og Gaupefaret

Ekornveien, Orrhaneveien og Gaupefaret.jpg

 

Fjordstien, Tivoliåsen, Furuveien og Bjørkeveien

Fjordstien, Tivoliåsen, Furuveien og Bjørkeveien.jpg

 

Fjordstien

Fjordstien.jpg

 

Granittåsen

Granittåsen.jpg

 

Grevlingstien

Grevlingstien.jpg

 

Grundvikveien

Grundvikveien.jpg

 

Gunnaråstoppen

Gunnaråstoppen.jpg

Heimansbakken

Heimansbakken.jpg

 

Hernestangen

Hernestangen.jpg

 

Holtnesveien

Holtnesveien.jpg

 

Hovkastet

Hovkastet.jpg

 

Hovstien

Hovstien.jpg

 

Høgløkka

Høgløkka.jpg

 

Håkaleina

Håkaleina.jpg

 

Ivers vei

Ivers vei.jpg

 

Jakslandåsen sør

Jakslandåsen sør.jpg

 

Kikutstien

Kikutstien.jpg

 

Kjosveien

Kjosveien.jpg

 

Kjøia

Kjøia.jpg

 

Kongsdelveien

Kongsdelveien.jpg

 

Krokveien

Krokveien.jpg

 

Lauvåsveien

Lauvåsveien.jpg

 

Lavaløkka til Allegodtveien

Lavaløkka til Allegodtveien.jpg

 

Lord Bamfords vei

Lord Bamfords vei.jpg

 

Luftveien

Luftveien.jpg

 

Løkenveien

Løkenveien.jpg

 

Marmorveien

Marmorveien.jpg

 

Midtskogstubben

Midrskogstubben.jpg

 

Morskogveien, Morskoglia

Morskogveien, Morgskoglia.jpg

 

Nordre Bølstadvei og Erik Hansens vei

Nordre Bølstadvei og Erik Hansens vei.jpg

 

Nyhusveien

Nyhusveien.jpg

 

Orestupet

Orestupet.jpg

 

Røyskattlia

Røyskattlia.jpg

 

Skatvedtveien

Skatvedtveien.jpg

 

Slingrebekkfeltet

Slingrebekkfeltet.jpg

 

Tempelveien

Tempelveien.jpg

 

Transetveien

Transetveien.jpg

 

Ustadhagan

Ustadhagan.jpg

 

Vaterlandsveien 22

Vaterlandsveien 22.jpg

 

Vei til Tofte brygge

Vei til Tofte brygge.jpg

 

Vidsynveien

Vidsynveien.jpg

Voldenveien

Voldenveien.jpg