Veier som ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei

Her er en alfabetisk oversikt over veier som driftes av Asker kommune i dag, men som kommunen mener ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei. Høsten 2021 behandler politikerne i Asker kommune et forslag om å avslutte den kommunale driften av veiene 31. mai 2022.

 

Askestadveien, Sogneprest Holsts vei

Askestadveien, Sogneprest holst vei.jpg

 

Bakkeløkka

Bakkeløkka på kart

 

Bekkefaret

Bekkefaret  på kart

 

Bergveien

Bergveien på kart

 

Bispeveien

Bispeveien på kart

 

Blåveisskogen

Blåveisskogen på kart

Bråtabakken

Bråtabakken i kart

 

Bølstadtunet

Bølstadtunet i kart

 

Eikestubben

Eikestubben i kart

 

Ekornveien, Orrhaneveien og Gaupefaret

Ekornveien, Orrhaneveien og Gaupefaret i kart

 

Fjordstien, Tivoliåsen, Furuveien og Bjørkeveien

Fjordstien, Tivoliåsen, Furuveien og Bjørkeveien i kart

 

Fjordstien

Fjordstien i kart

 

Granittåsen

Granittåsen i kart

 

Grevlingstien

Grevlingstien i kart

 

Grundvikveien

Grundvikveien i kart

 

Gunnaråstoppen

Gunnaråstoppen i kart

Heimansbakken

Heimansbakken i kart

 

Hernestangen

Hernestangen i kart

 

Holtnesveien

Holtnesveien i kart

 

Hovkastet

Hovkastet i kart

 

Hovstien

Hovstien i kart

 

Høgløkka

Høgløkka i kart

 

Håkaleina

Håkaleina i kart

 

Ivers vei

Ivers vei i kart

 

Jakslandåsen sør

Jakslandåsen sør i kart

 

Kikutstien

Kikutstien i kart

 

Kjosveien

Kjosveien i kart

 

Kjøia

Kjøia i kart

 

Kongsdelveien

Kongsdelveien i kart

 

Krokveien

Krokveien i kart

 

Lauvåsveien

Lauvåsveien i kart

 

Lavaløkka til Allegodtveien

Lavaløkka til Allegodtveien.jpg

 

Lord Bamfords vei

Lord Bamfords vei.i kart

 

Luftveien

Luftveien i kart

 

Løkenveien

Løkenveien i kart

 

Marmorveien

Marmorveien i kart

 

Midtskogstubben

Midrskogstubben i kart

 

Morskogveien, Morskoglia

Morskogveien, Morgskoglia i kart

 

Nordre Bølstadvei og Erik Hansens vei

Nordre Bølstadvei og Erik Hansens vei i kart

 

Nyhusveien

Nyhusveien i kart

 

Orestupet

Orestupet i kart

 

Røyskattlia

Røyskattlia i kart

 

Skatvedtveien

Skatvedtveien i kart

 

Slingrebekkfeltet

Slingrebekkfeltet i kart

 

Tempelveien

Tempelveien i kart

 

Transetveien

Transetveien i kart

 

Ustadhagan

Ustadhagan i kart

 

Vaterlandsveien 22

Vaterlandsveien 22 i kart

 

Vei til Tofte brygge

Vei til Tofte brygge i kart

 

Vidsynveien

Vidsynveien i kart

Voldenveien

Voldenveien i kart