Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Krisesentre

Krisesentrene er ressurssentre for deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.  Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp hos oss.

Vi tilbyr beskyttelse, sikkerhet, kartlegging og veiledning til kvinner og menn og til barna deres.

Tilbud

  • Døgnåpen hjelpetelefon 67 50 83 83 (Asker og Bærum).
  • Dagtilbud
  • Samtaletilbud på dag og kveld uten henvisning
  • Et trygt og midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse
  • Juridisk bistand
  • Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser
  • Samtaletilbud etter seksuelle overgrep
  • Informasjon og kompetansehevingstiltak til hjelpeapparat og befolkning

Mer informasjon på egne hjemmesider: