Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innganger

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, regulering, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, energirådgivning, brannvern.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, tannhelse, rehabilitering og opptrening, bo- og omsorgssentra.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, turstier, strender, telting og friluftsliv,

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Vann og avløp

Vannkvalitet, stengt vann, avløp og septik, vannledninger, meld feil, priser, flom.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg.

Samfunnsutvikling

Stedsutvikling, strategiske planer, byggeprosjekter, frivillighet og innbyggersamarbeid, folkehelse

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Her finner du informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle. Du finner også lenke til saker som er på høring og kunngjøringer fra kommunen.
Møtekalender og sakspapirer

Aktuelt

Ny reisepolicy i kommunen

Asker kommune har innført en reisepolicy for å redusere kommunens klimaavtrykk og kostnader knyttet til reisevirksomhet utenfor kommunen.

Løfte om et bærekraftsløft

Asker kommune har sammen med elleve andre kommuner og tre fylkeskommuner vært pådriver for å etablere Bærekraftsnettverket.

Gjenåpner idrettshaller

Asker kommune gjenåpner gradvis kommunale idrettshaller og skolenes gymsaler for ordinær aktivitet fra 18. mai.

Koronaklinikken flyttes

18. mai åpnet ny koronaklinikk og teststasjon på parkeringsplassen og i lokaler tilknyttet Vardåsen kirke.