Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innganger

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, tannhelse, rehabilitering og opptrening, bo- og omsorgssentra.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, turstier, strender, telting og friluftsliv,

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg.

Asker mot 2030

Stedsutvikling, strategiske planer, byggeprosjekter, frivillighet og innbyggersamarbeid, folkehelse

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Finn informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene.
Alt om politikk i Asker

Aktuelt

- Dugnadsånden må fortsette

Kriseledelsen i Asker kommune innfører nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. Det er fortsatt viktig å holde god avstand.

Vil du teste vintersykling?

Nå gir Asker kommune piggdekk til 150 innbyggere som ønsker å teste vintersykling. Oppdatert: fulltegnet.

Første dialogmøte med trossamfunn

Mer enn tjue representanter for ulike trossamfunn med hjemsted i Asker, møttes onsdag 14. oktober til det første dialogmøtet i det nystartede Asker...

Anbefaler fortsatt bruk av munnbind

Kriseledelsen i Asker har i dag besluttet å videreføre de sterke anbefalingene om blant annet bruk av munnbind og hjemmekontor i 14 dager.