Politikk og samfunn

Innbyggere som deltar og medvirker er avgjørende for Askers utvikling. Finn kontaktinformasjon til politikerne, søk i politiske saker, se hvilke saker de folkevalgte skal behandle fremover, gi innspill til utviklingsplaner og strategier, og følg med på planer og prosjekter for samfunnsutvikling.

Politikk