Innganger

Vaksinering

Koronavaksinering, oppfriskningsdoser og influensavaksinering.

Beredskap

Les om kommunens beredskapsarbeid, tilfluktsrom, jodtabletter, atomberedskap og råd om egenberedskap.

Plan, bygg og eiendom

Plansaker, byggesaker, innsyn, regulering, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, energirådgivning, brannvern.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, pårørendestøtte, tannhelse, rehabilitering, opptrening, bo- og omsorgssenter, psykisk helse og...

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, friluftsliv, sjø og båtliv, landbruk, jord- og skogbruk.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, miljøvennlig oppussing, oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Frivillighet og deltagelse

Oversikt over lag og foreninger, tilskuddsordninger, innbyggertorg, frivilligsentraler, hvordan jobbe frivillig.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg, støtteordninger til næringslivet.

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Finn informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene.
Alt om politikk i Asker

Aktuelt

Fargede egg i en kurv

Aktiviteter for hjemmepåske

Det er mye å gjøre for dere som er hjemme i påsken - se noen av tilbudene i aktivitetskalenderen vår. God påske!
Helikopter over høyspentledning

Lavtflyving med helikopter

I uke 13-17 vil Elvia utføre kontroll av høyspentnettet i vårt område. Dette skjer med lavtflyging med helikopter.