Innganger

Vaksinering

Koronavaksinering, oppfriskningsdoser og influensavaksinering.

Plan, bygg og eiendom

Kommuneplan, arealplaner, byggesak, innsyn, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, brannvern.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner, fosterhjem.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, pårørendestøtte, tannhelse, rehabilitering, opptrening, bo- og omsorgssenter, psykisk helse.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, loppemarked, tilskuddsmuligheter, FutureBuilt, flom, oljetanker og ryddeaksjoner.

Natur og friluft

Friluftsliv, sjø og båtliv, naturmangfold, truede arter, landbruk, jord- og skogbruk.

Frivillighet og deltagelse

Oversikt over lag og foreninger, tilskuddsordninger,Innbyggertorg, frivilligsentraler, hvordan jobbe frivillig.

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Beredskap

Les om kommunens beredskapsarbeid, tilfluktsrom, jodtabletter, atomberedskap og råd om egenberedskap.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg, støtteordninger til næringslivet.

Kart

Grunnkart, arealplankart, temakart, nasjonale og lokale karttjenester, kjøp av kartdata som situasjonskart.

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Finn informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene.
Alt om politikk i Asker

Aktuelt

Portrett Faduma

Hjertebank – invester i egen helse

Små grep i hverdagen gjør en stor forskjell for helsen din. Kommuneoverlegene i Asker har samlet fire helseråd i kampanjen «Hjertebank».
Person blir vaksinert

Ledige timer for koronavaksine

Er du over 65 år eller i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom av Covid-19 anbefaler vi deg å ta koronavaksine.
Prisvinner, ordfører, konferansier og leder av Asker næringsforening

Årets gründer 2023

Infraspace AS ble kåret til årets gründer i Asker kommune på Asker Næringsforenings Næringslivsdagene.