Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Videobeskrivelse
Videovisning fra en rundtur i den nye, vakre Asker kommune.
Se full video

Innganger

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, regulering, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, energirådgivning, brannvern.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, tannhelse, rehabilitering og opptrening, bo- og omsorgssentra.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, turstier, strender, telting og friluftsliv,

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg.

Asker mot 2030

Stedsutvikling, strategiske planer, byggeprosjekter, frivillighet og innbyggersamarbeid, folkehelse

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Finn informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene.
Alt om politikk i Asker

Aktuelt

Elev smittet på Arnestad skole

40 elever og seks ansatte settes i karantene. Det vil bli gitt fjernundervisning i karanteneperioden til de berørte elevene.

Asker fram mot 2024

Tirsdag 15. september la kommunedirektør Lars Bjerke fram forslag til Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 for formannskapet.

Asker fargelegges

Gled deg til fargerike kunstverk i Askers gater. I løpet av høsten får vi gatekunst seks steder i kommunen.