Innganger

Plan, bygg og eiendom

Plan, bygg og eiendom

Kommuneplan, arealplaner, byggesak, innsyn, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, brannvern.
Voksen og barn

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner, fosterhjem.
Barnehage

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.
Skole og utdanning

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.
Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, pårørendestøtte, tannhelse, rehabilitering, opptrening, bo- og omsorgssenter, psykisk helse.
Klima og miljø

Klima og miljø

Miljøvennlig oppussing, energirådgivning, ombruk, loppemarked, FutureBuilt, flom, oljetanker og ryddeaksjoner.
Natur og friluft

Natur og friluft

Friluftsliv, sjø og båtliv, naturmangfold, truede arter, landbruk, jord- og skogbruk.
Frivillighet og deltakelse

Frivillighet og deltagelse

Oversikt over lag og foreninger, tilskuddsordninger,Innbyggertorg, frivilligsentraler, hvordan jobbe frivillig.
Vann og avløp

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, vannledninger, priser, vannmiljø og dammer.
Næringsliv

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg, støtteordninger til næringslivet.
Kart

Kart

Grunnkart, arealplankart, temakart, nasjonale og lokale karttjenester, kjøp av kartdata som situasjonskart.

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Under Politiske møter og dokumenter finner du oversikt over folkevalgte organer og når de har møter.                    Oversikt over valgte medlemmer i råd og utvalg finner du under Politikk i Asker.
Politikk i Asker

Aktuelt

Fra en skogbrann

Økende skogbrannfare

Det er nå tørt mange steder i Asker og Bærum. Brannvesenet melder at det er grunn til å tro at skogbrannfaren kan øke i dagene som kommer.
Uformelt bilde av ordfører i Asker, Lene Conradi

Enighet om kommuneplanens arealdel

30. april kom Asker kommune og de tre aktuelle innsigelsesmyndighetene; Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Statsforvalter til enighet.
Smilende barneansikter

Sommerferieaktiviteter i Asker

Oversikt over mange av sommerferietilbudene for barn og unge i Asker legges fortløpende ut i aktivitetskalenderen "Hva skjer i Asker"