Videobeskrivelse
Videovisning fra en rundtur i den nye, vakre Asker kommune.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, regulering, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, energirådgivning, brannvern.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, tannhelse, rehabilitering og opptrening, bo- og omsorgssentra.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, turstier, strender, telting og friluftsliv,

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Vann og avløp

Vannkvalitet, stengt vann, avløp og septik, vannledninger, meld feil, priser, flom.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg.

Samfunnsutvikling

Stedsutvikling, strategiske planer, byggeprosjekter, frivillighet og innbyggersamarbeid, folkehelse

Følg med i lokalpolitikken!

Her finner du informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle. Du finner også lenke til saker som er på høring og kunngjøringer fra kommunen.
Møtekalender og sakspapirer

Aktuelt

Åpen dag i barnehagene

Onsdag 5. februar mellom klokken 9.00 - 16.00 ønsker barnehagene velkommen til deg som ønsker å komme på besøk før du skal søke. Husk: Frist for å...

Nominert til pris

Asker kommune er nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Bosettings- og integreringspris for 2020.