Ordførers kalender

Kort fortalt

Her vises en del av ordførers oppdrag og aktiviteter fra uke til uke. 

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Elin Eike Worren

Mandag 6. mai

10:30 Møte Partum Eiendom

12:00 Møte ordfører i Bærum

15:30 Møte om ny vgs-linje

Tirsdag 7. mai

08:30 17. maiforberedelser

10:00 Befaring Chemring Nobel, formannskapet

16:00 Tematime med kommunestyret

18:00 Kommunestyremøte

Onsdag 8. mai

08:30 Nesbru bo- og omsorgssenter

10:00 Møte tidligere rektor

13:30 Asker kommunes 8. maiprogram

19:00 Veteranarrangement

Torsdag 9. mai

Kristi himmelfartsdag

Fredag 10. mai