Ordførers kalender

Kort fortalt

Her vises en del av ordførers oppdrag og aktiviteter fra uke til uke. 

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Elin Eike Worren

 

Sommerferie