Ordførers kalender

Kort fortalt

Her vises en del av ordførers oppdrag og aktiviteter fra uke til uke. 

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Elin Eike Worren

Mandag 26. februar

Hele dagen: Strategikonferanse KS

Tirsdag 27. februar

Hele dagen: Strategikonferanse KS

Onsdag 28. februar

09:00 RE Gründerhus

10:30 Møte innbyggere

14:00 Ekstraordinær generalforsamling Hurum Energi AS

19:00 Aktiv YNG

Torsdag 29. februar

10:00 Møte om inntektssystemet

16:30 Real trøkk 60 år

Fredag 1. mars

10:00 Skolebesøk

15:00 Møte om Dikemark

Lørdag 2. mars

11:00 Lenetimen, Asker kulturhus, foajeen

Søndag 3. mars

12: 00 Shrek, forestilling