Helse og omsorg

Råd og støtte ved demens

Lavterskeltilbud når små eller store oppgaver i hverdagen blir utfordrende på grunn av forandringer i hukommelsen.

Kreftkoordinator

Støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende.

Psykisk helse og rus

Boliger, oppfølging psykisk helse og rus, Aktivitetshuset, rusoppfølging, feltpleie, ferie-/fritidstilbud.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner rammer ulike grupper og handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, eller på anne...

Pasient- og pakkeforløp

Pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres.