Helse og omsorg

Innganger

Pasient- og pakkeforløp

Pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet har kontorer 15 ulike steder i Norge. Ta kontakt med ett av våre kontorer, så hjelper vi deg.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.

Opprette verge

Beskyttelse og hjelp til personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner, fosterhjem.

Hjertebank

Hjertebank gir deg informasjon om kommuneoverlegens helseråd til hvordan du kan investere i din egen helse.