Ønsker du å besøke bo- og omsorgssentrene våre?

Her finner du oppdatert informasjon

Helse og omsorg

Innganger

Pasient- og pakkeforløp

Pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet har kontorer 15 ulike steder i Norge. Ta kontakt med ett av våre kontorer, så hjelper vi deg.

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.

Opprette verge

Beskyttelse og hjelp til personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser.

Etisk råd

Etisk råd er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum i Asker kommune. Etisk råd drøfter etiske spørsmål og problemer innen helse og omsorg.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.