Vakttelefon ved akutte hendelser

Ved akutte hendelser på vann- og avløpsanlegg, ring 66 90 94 50.

Ved akutt utslipp eller forurensning, ring 110!

Vann og avløp

Innganger

Vannmåler

Bestilling, bytte og avlesing av vannmåler. Spørsmål og svar.

Drikkevannskvalitet

Resultater av vannprøver, informasjon om drikkevannskilder, vanntrykk og vannets hardhet.

Sanitærmelding

Søknad om tilknytning til vann og avløp. For rørleggerforetak, entreprenører og andre proffbrukere.

Avløp og septik

Avløpsproblemer, private avløpsanlegg, tømming av septik, fett- og oljeutskiller.

Aktuelt om vann og avløp

Vannsituasjonen i Asker

Det er foreløpig ingen grunn til bekymring rundt vannforsyningen i Asker, men vi oppfordrer alle til å bruke vann med sunn fornuft og ikke unødig.

Bruk av brannhydrant

Hydranter skal forsyne brannvesenet med vann ved en eventuell brann, og skal ikke brukes til andre formål.