Vann og avløp

Vann og avløp veiledning på innbyggertorgene

Enkelte onsdager fra 9-15 kan du få svar på dine spørsmål om vann og avløp på Sætre innbyggertorg og den siste onsdagen i måned på Tofte innbyggertorg. Her finner du mer informasjon.

Vakttelefon ved akutte hendelser

Ved akutte hendelser på vann- og avløpsanlegg, ring 66 90 94 50 og tastevalg 3.

Ved akutt utslipp eller forurensning, ring 110.

Innganger

Vannmåler

Bestilling, bytte og avlesing av vannmåler. Spørsmål og svar.

Drikkevannskvalitet

Resultater av vannprøver, informasjon om drikkevannskilder, vanntrykk og vannets hardhet.

Privat vannledning

Huseiers ansvar, avdekke lekkasje, veiledning ved lekkasje, krav om utbedring av privat vannledning.

Sanitærmelding

Søknad om tilknytning til vann og avløp. For rørleggerforetak, entreprenører og andre proffbrukere.

Avløp og septik

Avløpsproblemer, private avløpsanlegg, tømming av septik, fett- og oljeutskiller.

Aktuelt om vann og avløp

Datovanning i Asker

Hagevanning

For at alle innbyggere skal få godt og nok vann til enhver tid er det datovanning i Asker.
Bilde av rennende vannkran

Ny vannmåleravlesning i mai

Fra 2024 vil vannmåleravlesning skje 4 ganger i året. Det er en ny vannmåleravlesning i mai og dette vil danne grunnlaget for fakturaen i juni.
Solumstrand renseanlegg

Nytt renseanlegg reduserer utslipp

Dersom man plasserer utslippet fra det kommende renseanlegget dypt ned i fjorden, vil det ha mye å si for livet til blant annet fisk og reker.