Vakttelefon ved akutte hendelser

Ved akutte hendelser på vann- og avløpsanlegg, ring 66 90 94 50.

Ved akutt utslipp eller forurensning, ring 110!

Vann og avløp

Innganger

Vannmåler

Bestilling, bytte og avlesing av vannmåler. Spørsmål og svar.

Drikkevannskvalitet

Resultater av vannprøver, informasjon om drikkevannskilder, vanntrykk og vannets hardhet.

Privat vannledning

Huseiers ansvar, avdekke lekkasje, veiledning ved lekkasje, krav om utbedring av privat vannledning.

Sanitærmelding

Søknad om tilknytning til vann og avløp. For rørleggerforetak, entreprenører og andre proffbrukere.

Avløp og septik

Avløpsproblemer, private avløpsanlegg, tømming av septik, fett- og oljeutskiller.

Aktuelt om vann og avløp

Bilde av vannmåler

Vannmåleravlesing

I desember er det tid for å lese av vannmåleren. Les mer om hvordan du går frem.
Bilde av rennende vannkran

Nye vilkår for vann og avløp

15. juni 2022 vedtok Asker kommune Standard abonnementsvilkår (SA) for vann og avløp, som gjelder hele kommunen. 
Hydrant til brannslokking

Bruk av brannhydrant

Hydranter skal forsyne brannvesenet med vann ved en eventuell brann, og skal ikke brukes til andre formål.