Skole og utdanning

Innganger

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Tilrettelagt opplæring

Spesialundervisning, spesialklasser, språklige minoriteter, barn og unge med spesielle behov, tverrfaglig samarbeidsmøte

Aktuelt om skole og utdanning

Høring: Nye regler for elevpermisjon

Den nye opplæringsloven krever at kommunen skal ha en forskrift om elevpermisjon. Forslaget til forskrift er på høring frem til 12. juni.

Jobb som lærer i Asker

Illustrasjon lærer og elev