Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Informasjon til foresatte etter gjenåpning

Se felles informasjon til foresatte etter at skoler, SFO og barnehager gjenåpnet etter den midlertidige stengningen som følge av koronapandemien.

Les informasjon etter gjenåpningen her.

Skolefritidsordningen (SFO)

Innganger