Det tas forbehold om endringer fra 1. januar 2020 for betalingsbestemmelser og betalingssatser på grunn av overgangen til nye Asker