Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har to planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes av den enkelte skole.