Påmelding, priser og åpningstider SFO

Asker kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) for alle barn på 1.- 4. trinn ved elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO også på 5.-7. trinn.

Priser og søknad om SFO-plass

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. trinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. trinn. SFO følger skoleåret. Du velger om barnet skal gå på SFO 2, 3, 4 eller 5 dager per uke, eller kun ha morgenplass 5 dager i uken.

Betalingsordning SFO - 10 eller 11 måneder

Du som forelder kan da velge mellom 10 eller 11 måneders betaling. 

  • Hvis du velger 10 måneders betaling, vil du få faktura i 10 måneder. Ønsker du at barnet ditt skal gå i ferie-SFO, betaler du ekstra for dette. Hver ekstra feriedag vil koste 342 kroner. 
  • Hvis du velger 11 måneders betaling, vil du få faktura i 11 måneder. Inkludert i prisen får du også ferie-SFO. Antall inkluderte dager i ferie-SFO vil avhenge av plasstype. Du kan kjøpe ekstra feriedager ved behov.

Hvis du velger 10 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 37 010 kroner per år. Ferie-SFO er ikke inkludert. 

Hvis du velger 11 måneders betaling og fem dagers plass, så vil prisen være 40 711 kroner. Ferie-SFO er inkludert.

Den ordningen som vil lønne seg for deg, vil avhenge av hvor mange dager barnet ditt skal gå i ordinær-SFO og hvor mange dager barnet skal benytte seg av ferie-SFO. 

Det valget du tar om betalingsordning, vil gjelde for hele skoleåret. Du vil fortsatt kunne endre antall dager ditt barn benytter SFO, slik at du for eksempel kan bytte fra 5 dagers plass til 2 dagers plass, eller fra 3 dager til 5 dager. Du må da sørge for at betalingsordningen (10 eller 11 måneder) er den samme som den plasstypen du valgte i utgangspunktet.

Her finner du eksempler på hva ulike SFO alternativer vil koste i de to betalingsordningene.

Slik søker du SFO-plass i foreldreportalen Vigilo

Det vil bli åpnet for søknader om SFO-plass for skoleåret 2024/2025 fra uke 12. Frist for å melde på barnet til SFO for SFO-året 2024/2025 er 1. mai. Alle som søker får plass.

Barnet beholder plassen ut 4. trinn. Dersom barnet ditt skal slutte i SFO før dette, må du si opp plassen. For å søke, endre eller si opp plassen må du logge inn i Vigilo

Gå til www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten for å logge inn.

NB! Det er ikke mulig å melde på til SFO i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende.

Se gjerne vår foreldreveiledning:

Trykk her for å komme til foreldreveiledningen.

Når du søker plass, må du sjekke at du får rett betalingsordning, rett plasstype (altså antall dager ditt barn skal være i SFO) - og hvilke konkrete ukedager barnet skal gå i SFO.

Trenger du hjelp til søknaden, eller har du spørsmål om SFO? Ta kontakt med den SFO barnet går på.

Svare på tilbud om SFO-plass

Når du har meldt på barnet ditt, vil SFO registrere plassen. Du vil få melding om å logge inn i Vigilo for å bekrefte plassen og startdato.

Dette koster SFO-plassene

Priser fra 1. januar 2024

Plasstype

Pris per måned - 1. og 2. trinn

Pris per måned - 3. til 4. trinn

5 dagersplass

1 931

3 860

4 dagersplass

1 235

3 088

3 dagersplass

463

2 316

2 dagersplass

Gratis

1 545

Kun morgenplass (5 dager i uken)

Gratis

1 366

Gratis plass (2,5 timer rett etter skoleslutt)

0 kr *

-

Enkeltdager

170

284

Feriedager

204

342

Vær oppmerksom på at ved søknad om SFO-plass vil det alltid stå full pris i foreldreportalen. Barn på 1. og 2. trinn vil få redusert pris på faktura. Fra august 2024 vil også barn på 3. trinn få fratrekk for 12 timer gratis kjernetid.

* Gratis plass betyr at eleven kan bruke SFO 2,5 timer i tiden rett etter skoleslutt hver dag. Det er ikke mulig å velge gratis plass i kombinasjon med ordinær plass. Velger du gratis plass, må du betale for ferie-SFO og enkeltdager.

Alle kan kjøpe dager i ferie-SFO. 

Hvis barnet ditt har fast plass på SFO to, tre eller fire dager i uka, har du mulighet til å kjøpe ekstra enkeltdager utenom ferie-SFO. 

Vi gjør oppmerksom på det ikke gis søskenmoderasjon i SFO.

Åpningstider SFO

Åpningstid og ferier

SFO er åpent fra klokken 07.30 til klokken 17.00.

Noen SFO-enheter kan åpne klokken 07.00. Sjekk med din skoles SFO.

SFO-tilbud i skolens ferie og fridager se skoleruta.

Planleggingsdager

SFO har tre planleggingsdager i året. Disse dagene legges oftest til perioder da skolen er stengt, og det er den enkelte SFO som bestemmer når disse tre planleggingsdagene gjennomføres. Din SFO vil informere deg om hvilke dager det er stengt.

Det er ikke mulig å gå på SFO ved en annen skole hvis din SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august.

Ferie-SFO

Ferie-SFO

For oversikt over SFO-tilbud i skolens ferie og fridager se skoleruta

Ferie-SFO tilbys som regel på den skolen eleven går på til vanlig. I noen tilfeller kan ferie-SFO bli tilbudt ved en naboskole. Din SFO vil gi deg nærmere informasjon. 

Påmelding til ferie-SFO

Du får informasjon fra din SFO når det er tid for å melde på barnet ditt til ferie-SFO. Påmelding skjer i eget skjema som SFO sender ut via Vigilo.

Det er viktig at du gir beskjed i god tid om at barnet ditt skal gå i ferie-SFO, slik at SFO skal kunne planlegge aktiviteter og bemanne korrekt. Du må melde på barnet ditt uavhengig av hvilken betalingsordning du har. 

Barn som begynner i 1. klasse neste skoleår vil få informasjon fra sin skole i god tid før sommerferien.

Pris for ferie-SFO

Vær oppmerksom på at opphold i SFO i ferier koster ekstra for de barna som har 10 måneders betalingsordning. En dag i ferie-SFO koster 204 kroner for 1. og 2.  trinn og 342 kroner for 3. til 4. trinn. Priser fra 1. januar 2024. 

Pris på feriedag beregnes individuelt og vil derfor variere fra barn til barn. Barn som har rett på redusert betaling vil få redusert sats på feriedag.

For barn som har 11 måneders betalingsordning vil feriedager være inkludert. Hvor mange dager som er inkludert, vil avhenge av hvilken plasstørrelse barnet har i SFO til vanlig.

Antall dager inkludert for barn med 11 måneders plass:

  • Barn med 5 dagers ordinær SFO: alle feriedager inkludert.
  • Barn med 4 dagers ordinær SFO: 22 dager
  • Barn med 3 dagers ordinær SFO: 18 dager
  • Barn med 2 dagers ordinær SFO: 12 dager