Påmelding SFO skoleåret 2022/2023 er nå åpnet.

Påmelding, priser og åpningstider SFO

Asker kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) for alle barn på 1.- 4. trinn ved elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO også på 5.-7. trinn.

Søke om SFO-plass

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. trinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. trinn. SFO følger skoleåret. Du velger om barnet skal gå på SFO 3, 4 eller 5 dager per uke, eller kun ha morgenplass 5 dager i uken. Fra skoleåret 2022/2023 vil det også bli mulighet for 2 dagers plass.

Søke plass

Frist for å melde på barnet til SFO  for SFO-året 2022/2023 er 1. mai. Vi gjør oppmerksom at også de som allerede har SFO-plass må søke på nytt, grunnet ny betalingsordning. Alle som søker får plass.

Barnet beholder plassen ut 4. trinn. Dersom barnet ditt skal slutte i SFO før dette, må du si opp plassen. For å søke, endre eller si opp plassen må du logge inn i Vigilo.

Slik søker du SFO-plass i foreldreportalen Vigilo

Gå til www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten for å logge inn.

NB! Det er ikke mulig å melde på til SFO i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende.

Se også veiledninger på Vigilos hjelpesenter: 

Logge på i foreldreportalen i nettleser:

Søke plass i SFO:

Når du søker plass, må du sjekke at du får rett betalingsordning, rett plasstype (altså antall dager ditt barn skal være i SFO) - og hvilke konkrete ukedager barnet skal gå i SFO.

Trenger du hjelp til søknaden, eller har du spørsmål om SFO? Ta kontakt med den SFO barnet går på.

Svare på tilbud om SFO-plass

Når du har meldt på barnet ditt, vil SFO registrere plassen. Du vil få melding om å logge inn i Vigilo for å bekrefte plassen og startdato.

Dette koster SFO-plassene
Plasstype Pris per måned - 1. trinn  Pris per måned - 2. til 4. trinn
5 dagersplass 2 141 kroner 3 569 kroner
4 dagersplass 1 713 kroner 2 855 kroner
3 dagersplass 1 285 kroner 2 141 kroner
2 dagersplass  857 kroner 1 428 kroner
Morgenplass (5 dager i uken) 1 263 kroner 1 263 kroner

 

Hvis barnet ditt har fast plass på SFO to, tre eller fire dager i uka, har du mulighet til å kjøpe ekstra enkeltdager utenom ferie-SFO. En enkeltdag koster 263 kroner.

Alle kan kjøpe dager i ferie-SFO. Ferie-SFO koster 316 kroner per dag. Ta kontakt med din SFO for å gjøre avtale om ekstra enkeltdager.

• Det gis ikke søskenmoderasjon.
• Foreldrebetalingen inkluderer et enkelt måltid med frukt eller grønnsaker hver dag.
• Faktura sendes ut forskuddsvis i begynnelsen av den måneden fakturaen gjelder for

Åpningstider SFO

Åpningstid

SFO er åpent fra klokken 07.30 til klokken 17.00.

Noen SFO-enheter kan åpne klokken 07.00. Sjekk med din skoles SFO.

SFO-tilbud i skolens ferie og fridager se skoleruta.

Planleggingsdager

SFO har tre planleggingsdager i året. Disse dagene legges oftest til perioder da skolen er stengt, og det er den enkelte SFO som bestemmer når disse tre planleggingsdagene gjennomføres. Din SFO vil informere deg om hvilke dager det er stengt.

Det er ikke mulig å gå på SFO ved en annen skole hvis din SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august.

Ferie-SFO

Ferie-SFO

For oversikt over SFO-tilbud i skolens ferie og fridager se skoleruta

Ferie-SFO tilbys som regel på den skolen eleven går på til vanlig. I noen tilfeller kan ferie-SFO bli tilbudt ved en naboskole. Din SFO vil gi deg nærmere informasjon. 

Påmelding til ferie-SFO

Du får informasjon fra din SFO når det er tid for å melde på barnet ditt til ferie-SFO. Påmelding skjer via eget skjema som SFO sender ut. 

Barn som begynner i 1. klasse neste skoleår vil få informasjon fra sin skole i god tid før sommerferien.

Pris for ferie-SFO

Vær oppmerksom på at opphold i SFO i ferier koster ekstra.

Hvis barnet ditt skal gå på SFO i skolens ferier, koster det 316 kroner per dag. Barnet trenger ikke å ha plass i SFO fra før for å kunne være på SFO i feriene.