Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Påmelding og åpningstider SFO

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid

SFO er åpent mellom 7.30 (7.00*) – 17.00.

* Den enkelte SFO kan utvide åpningstiden med inntil 30 minutter før ordinær åpningstid. Sjekk dette på din skoles SFO.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Påmelding

Påmelding til SFO for 1. klassinger kommende skoleår gjøres i Vigilo. 

NB! Faktura blir sendt ut forskuddsvis den måneden barnet starter. I august faktureres det 1/3 av prisen på valgt tilbud, mens det i juni faktureres 2/3 av prisen. Det er ingen fakturering i juli. NB! Dersom du ønsker at barnet skal være i ferie-SFO, faktureres dette ekstra. Ta kontakt med aktuell SFO-enhet for påmelding til ferie-SFO.

Slik søker du SFO-plass i Vigilo:

Gå til www.vigilo.no – velg «logg inn OAS». Velg Asker kommune, og logg på med ID-porten.  

Se denne guiden for mer informasjon 

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen.

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole hvis din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har tre planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes av den enkelte skole.