Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen.

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har to planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes av den enkelte skole.