Påmelding og åpningstider SFO

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 (7.00*) – 17.00.

* Den enkelte SFO kan utvide åpningstiden med inntil 30 minutter før ordinær åpningstid. Sjekk dette på din skoles SFO.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Påmelding til SFO for 1. klassinger kommende skoleår åpner 1. mars 2020.

Vil du søke SFO-plass for inneværende år, kan du kontakte skolen frem til det åpnes for påmelding i Vigilo.

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen.

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole hvis din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har tre planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes av den enkelte skole.