Påmelding og åpningstider SFO

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. Du velger om barnet skal gå på SFO 3, 4 eller 5 dager per uke, eller kun ha morgenplass 5 dager i uken.

Søknad om SFO-plass

Søke plass

Frist for å melde på barnet til SFO er 1. april hvert år for nye søkere. Alle som søker får plass. 

Barnet beholder plassen ut 4. trinn. Dersom barnet ditt skal slutte i SFO før dette, må du si opp plassen. For å søke, endre eller si opp plassen må du logge inn i Vigilo.

Slik søker du SFO-plass i foreldreportalen Vigilo

Gå til www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten for å logge inn.  

NB! Det er ikke mulig å melde på til SFO i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende. 

Se også veiledninger på Vigilos hjelpesenter: 

Logge på i foreldreportalen i nettleser:  

https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360009557279--Web-Innlogging 

Søke plass i SFO: 

https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360010495780--Web-SFO-s%C3%B8knad-

Svare på tilbud om SFO-plass

Når du har meldt på barnet ditt, vil SFO registrere plassen. Du vil så få melding om å logge inn i Vigilo for å bekrefte plassen og startdato.

Åpningstider SFO

Åpningstid

SFO er åpent fra klokken 07.30 til klokken 17.00. 

Noen SFO-enheter kan åpne klokken 07.00. Sjekk med din skoles SFO.

SFO er stengt på helligdager og offentlige fridager, i juleferien og i hele juli.

Ferie-SFO

Skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • fra 1. august til skolen starter
  • i høstferien
  • i vinterferien
  • mandag til onsdag før skjærtorsdag
  • etter skoleslutt i juni og fram til 1.juli

Ferie-SFO tilbys som regel på den skolen eleven går på til vanlig. I noen tilfeller kan ferie-SFO bli tilbudt ved en naboskole. Din SFO-enhet vil gi deg nærmere informasjon. 

Vær oppmerksom på at opphold i SFO i ferier koster ekstra. Klikk her for mer informasjon om betaling.

Påmelding til ferie-SFO

Du får melding fra din SFO-enhet når det er tid for å melde på barnet ditt til ferie-SFO. Påmelding skjer via eget skjema som SFO sender ut. 

Barn som begynner i 1. klasse neste skoleår vil få informasjon fra sin skole i god tid før sommerferien.

Planleggingsdager

SFO har tre planleggingsdager i året. Disse dagene legges oftest til perioder da skolen er stengt, og det er den enkelte SFO som bestemmer når disse tre planleggingsdagene gjennomføres. Din SFO vil informere deg om hvilke dager det er stengt.  

Det er ikke mulig å gå på SFO ved en annen skole hvis din SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august.